Измамите с недвижими имоти


Съществуват редица варианти за измами при покупко-продажбата на недвижим имот. Може би в тази сфера измамниците са съсредоточили най-големи усилия, тъй като проходите са най-големи, а и търсеното на недвижими имоти е доста голямо, както от българи така и от чужденци.

Неотдавна беше издадена книга-наръчник за предпазване от имотни измами – “Имотни измами”.
В книгата нейната авторка Маринела Дончева, описва основните правни изисквания за всяка сделка за покупко-продажба на недвижима собственост. “Не съм акцентирала върху криминалния аспект, а върху гражданските последици от имотните измами”, заяви при представянето Дончева, пише в “Дневник”. Желателно е преди да пристъпите към покупко-продажба на недвижим имот обстойно да се запознаете със съдържанието на тази книга, за да знаете от какво и как да се предпазите.

Все пак най-сигурния метод за да не станете жертва на измама е при сделките с недвижими имоти да ползвате услугите на утвърдена агенция. В този случай ще трябва да отделите част от сумата за комисионна на агента, извършил сделката, но пък ще можете да разчитате, че покупко-продажбата е извършена напълно законно. При всички положения е по-добре да се разделите с 1-2 % от стойността на сделката, от колкото с цялата сума. Освен това, избирайки услугите на агенция за недвижими имоти Вие ще си спестите много нерви, проблеми и главоболия, както и доста ценно време което иначе бихте загубили в уреждане на документацията, търсене на клиенти и т.н.Прехвърляне на собственост срещу гледане и издръжка

Обикновено към подобни решения подхождат самотни възрастни хора, които притежават имот, но в същото време имат остър недостиг на средства за собствената си издръжка.
Този тип решение до известна степен им осигурява спокойни старини, тъй като те получават необходимите им грижи, срещу условието след смъртта им имота да стане притежание на лицето, нагърбило се с грижите и издръжката.
При постоянното увеличаване на цените на недвижимата собственост броят на желаещите да сключат подобна сделка логично се увеличава. Кой не би предпочел да получи имот за 100 000 лв. срещу задължението да се грижи за възрастен човек за няколко години. Колко ли години живот остават на собственика на имота? Това е “Божа работа”. А дали само Бог има правото да определя дължината на житейския път на даден индивид ? Не и когато става въпрос за много пари.


Въпреки, че подобен род сделки се сключват и добре издържани договори има редица случаи, при които лицето поело ангажимент за издръжка и гледане по всякакъв начин се опитва да съкрати оставащия живот на собственика на имота. Казано с други думи стремежа е собственикът на имота да бъдат застигна от смъртта колкото се може по-скоро и безценния му имот да премине в ръцете да човека, който се е наел да се “грижи” за него . В медиите постоянно се съобщава за подобни случаи, като често това се случва и между роднини.
Това деяние само по себе си може да бъде определено като измама, тъй като целта на “загрижения гледач(ка)” е единствено и само да се добере до имота и то по-възможно най-бързия начин. За постигането на тази цел не се пестят средства, като в някои случаи измамата преминава в по-тежки престъпления, свързани с малтретиране, тормоз и дори убийство.
Основна осигурителна мярка при прехвърляне на собственост срещу гледане и издръжка е сключването на предварителен договор за имот срещу издръжка и гледане. Този договор предхожда нотариалната сделка и за разлика от обикновения договор за гледане и издръжка, с който се прехвърля собствеността, прехвърлянето на собствеността се отлага до сключване на друг окончателен договор.