Телефонните измами


Old woman callТелефонните измами са едно все по-често срещано явление в България. Обикновено измамници звънят на телефоните на възрастни хора, представят се за далечни роднини на жертвите, адвокати на техни близки или пък посредници в някаква сделка и искат пари, с които да свършат дадена работа.
Един от популярните сценарии за измама е този, при който измамниците се представят за близки приятели или роднини на потърпевшия. Искат от жертвата да заплати различни суми, които са необходими за покриване на извършени или предстоящи разходи по различни поводи.

При друг сценарии измамниците се представят за адвокати на близки на жертвата и искат пари, с които да платят парична гаранция, примерно за транспортно произшествие, в което участват близките им.

Третата разпространена схема са измамите с колетни пратки. В този вариант измаменият е известен, че му е изпратен колет от чужбина от негов приятел или далечен роднина. Условието за получаване на колета е да се плати съответна сума за покриване на разходите по получаването й .


Съществуват и редица други различни сценарии за измама, като най-често техни жертви са възрастни хора, които лесно се поддават на заблуждението и са готови да дадат колкото пари им поискат, за да помогнат на свои близки или за да получат мистериозната пратка.Обикновено измамниците са изключително дръзки, находчиви и комбинативни. Обикноено в телефонния разговор те не съобщават име, а чрез въпроси като “познай кой се обажда” и други подобни, разчитат жертвите им да се досетят, като по този начин им помагат по-лесно да представят с чужда самоличност.

От полицията съветват хората да внимават повече и да не бъдат доверчиви. При подобни обаждания потърпевшите най -напред, преди да предприемат каквито и да било действия трябва да се обаждат в местното РПУ на МВР.